Inženjer održavanja elektroenergetike II., 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Žitnjak

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 29.12.2016. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Inženjer održavanja elektroenergetike II., 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Žitnjak

Minimalni uvjeti: 

VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika; 

Rad s MS programskim paketima; 

Znanje engleskog jezika struke; 

Vozačka dozvola B kategorije; 

1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima. 

Poslovne aktivnosti u bitnom: 

Sudjeluje u izradi uputa i programa za preventivno i korektivno održavanje; 

Sudjeluje u planiranju, organiziranju te provođenju ispitivanja zaštite i gromobranske instalacije na svim objektima JANAF-a; 

Pregledava ispitne protokole za obavljena ispitivanja; 

Prati i predlaže tehnologije izvođenja radova iz područja struke; 

Izrađuje specifikacije materijala, opreme i radova preventivnog i korektivnog održavanja iz područja struke; 

Analizira i ocjenjuje tehničke specifikacije; 

Dokumentira izvedena stanja i kontrolira provedbu aktivnosti održavanja iz područja struke u skladu s tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i internim aktima; 

Predlaže plan održavanja iz područja struke. 

Obavezne kompetencije: 

Posjedovanje znanja (teorije vođenja i upravljanja EES, metode racionalne upotrebe električne energije, zaštita i optimizacija u EES-u, analize EES-a i dr.) i poznavanje propisa iz područja struke; 

Kvantitativno i analitičko rasuđivanje; divergentno razmišljanje; 

Interpretiranje podataka; 

Fleksibilnost, inicijativnost i sistematičnost. 

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci. 

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 05.01.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer održavanja elektroenergetike II.“. 

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja). 

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane. 

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi. 

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi. 

Služba ljudskih resursa