Dokumentacija za sponzorstvo

Udruge i neprofitne organizacije

Zahtjev za sponzorstvo mora sadržavati:

 • Molba
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za sponzorstvo (obavezno ispuniti sve rubrike u obrascu)
 • dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva – izvadak iz Registra udruga odnosno drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv svih osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uvjerenje možete dobiti izravno na nadležnom sudu ili putem sustava e-Građani)
 • izjavu svih osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja da ona/oni osobno, niti podnositelj zahtjeva (udruga ili neprofitna organizacija) nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 48. st. 2. toč. d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (navedenu izjavu sastavljate sami).

Dostava dokumentacije minimalno 30 dana prije planiranog početka projekta/programa/aktivnosti/događanja.

Potpunu dokumentaciju prijave za sponzorstvo potrebno je poslati na e-mail: sponzorstva-donacije@janaf.hr ili poštom na adresu JANAF d.d., Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb.

Nepotpuna i neispravna dokumentacija neće se razmatrati sukladno članku 23. Pravilnika o donacijama i sponzorstvima.

Trgovačka društva, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave

Zahtjev za sponzorstvo mora sadržavati:

 • molba
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za sponzorstvo (obavezno ispuniti sve rubrike u obrascu)
 • dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva – izvadak iz Sudskog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv svih osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uvjerenje možete dobiti izravno na nadležnom sudu ili putem sustava e-Građani);
 • izjava svih osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva da ona/oni osobno, niti podnositelj zahtjeva (trgovačka društva, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave) nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz Kaznenog zakona, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva


Dostava dokumentacije minimalno 30 dana prije planiranog početka projekta/programa/aktivnosti/događanja.

Potpunu dokumentaciju prijave za sponzorstvo potrebno je poslati na e-mail: sponzorstva-donacije@janaf.hr ili poštom na adresu JANAF d.d., Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb.

Nepotpuna i neispravna dokumentacija neće se razmatrati sukladno članku 23. Pravilnika o donacijama i sponzorstvima.