Natječaji za donacije

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima pogledajte na ovom linku.

NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024.
Godišnji plan objave Javnih natječaja u 2024. godini pogledajte na ovom linku.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA - OBRASCI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Tekst natječaja za donacije s uputama za prijavitelje pogledajte na ovom linku.
Obrazac prijave projekta možete skinuti na ovom linku.
Obrazac opisa projekta možete skinuti na ovom linku.
Obrazac proračuna projekta možete skinuti na ovom linku.
Obrazac Izjave o nekažnjavanju možete skinuti na ovom linku.
Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete skinuti na ovom linku.
Obrazac Izjave o partnerstvu možete skinuti na ovom linku.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA - OBRASCI ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA:

(za prijavitelje s kojima će biti sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava)

Obrazac Izvještaja o provedbi projekta možete skinuti na ovom linku.
Obrazac financijskog izvještaja o utrošenim sredstvima možete skinuti na ovom linku.

ARHIVA NATJEČAJA
Arhivu natječaja možete vidjeti na ovom linku.