• Javno nadmetanje br. 2022-0344, objavljeno: 23.05.2022. 15:45

  Usluga mobilne telefonije i nabava uređaja 2022-2024

  POZIV ZA JN 2022-0344.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0334, objavljeno: 23.05.2022. 15:40

  Podrška proizvođača za telefonske centrale (Avaya) i pravo na nadogradnju

  POZIV ZA JN 2022-0334.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0342, objavljeno: 19.05.2022. 08:00

  Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Sisak

  POZIV ZA JN 2022-0342.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0341, objavljeno: 19.05.2022. 08:00

  Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2022-0341.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0340, objavljeno: 12.05.2022. 08:00

  Izvođenje radova na sanaciji AB površine tankvane spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj te uređenju odvodnje zaštitne građevine

  POZIV ZA JN 2022-0340.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0301, objavljeno: 12.05.2022. 08:00

  Isporuka i ugradnja energetskih transformatora na Terminalu Omišalj i PS Melnice

  POZIV ZA JN 2022-0301.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0324, objavljeno: 10.05.2022. 08:00

  Izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu generalnog remonta spremnika A-1507 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2022-0324.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0309, objavljeno: 09.05.2022. 08:00

  Generalni servis SN elektromotora u Ex zonama na PS Melnice, Terminalu Omišalj, Terminalu Sisak i Terminalu Virje

  POZIV ZA JN 2022-0309.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0290, objavljeno: 06.05.2022. 15:49

  AKZ radovi na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Sisak

  POZIV ZA JN 2022-0290.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0345, objavljeno: 06.05.2022. 15:15

  Isporuka i ugradnja novog ormara vanjske rasvjete (RO VR - KZP) i ormara napajanja objekata (RO Objekti - KZP) na Terminal Sisak

  POZIV ZA JN 2022-0345.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2022-0345.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0307, objavljeno: 04.05.2022. 08:00

  Održavanje sustava tehničke zaštite na objektima JANAF-a, d.d.

  POZIV ZA JN 2022-0307.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2022-0246, objavljeno: 25.04.2022. 08:00

  Isporuka i ugradnja videokonferencijskih sustava

  POZIV ZA JN 2022-0246.pdf