• Javno nadmetanje br. 2021-0049, objavljeno: 18.02.2021. 08:00

    Izvođenje građevinskih radova sanacije pokosa iza pomoćne građevine “Gramat” kod pumpaone morske vode na Terminalu Omišalj

    POZIV ZA JN 2021-0049.pdf
  • Javno nadmetanje br. 2021-0014, objavljeno: 27.01.2021. 08:30

    Izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj

    POZIV ZA JN 2021-0014.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2021-0014_23_22021.pdf