• Javno nadmetanje br. 2020-0543, objavljeno: 30.11.2020. 15:25

  Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-a, d.d. tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0543.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0515, objavljeno: 27.11.2020. 15:30

  Obavljanje usluge tjelesne zaštite objekata, imovine i ljudi na lokacijama JANAF-a, d.d.: Upravnoj zgradi Zagreb, Terminalu Žitnjak, Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, Odušnoj stanici Dobra, Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Mjernoj stanici Sotin od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0515.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0502, objavljeno: 26.11.2020. 15:02

  Izvođenje strojarskih radova održavanja objekata Terminala Žitnjak tijekom 2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0502.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0480, objavljeno: 25.11.2020. 15:12

  Izvođenje građevinskih radova sanacije pokosa iza pomoćne građevine “Gramat” kod pumpaone morske vode na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0480.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0496, objavljeno: 20.11.2020. 15:22

  Isporuka rezervnih dijelova i servis mehaničkih brtvenica pumpi i miješalica

  POZIV ZA JN 2020-0496.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0505, objavljeno: 20.11.2020. 15:19

  Godišnje održavanje za CheckPoint i Kemp tehnologije s korisničkom podrškom

  POZIV ZA JN 2020-0505.pdf