• Javno nadmetanje br. 2021-0014, objavljeno: 27.01.2021. 08:30

  Izvođenje strojarsko-bravarskih, cjevarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2021-0014.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0623, objavljeno: 15.01.2021. 08:35

  Izvođenje strojarsko-bravarskih i zavarivačkih radova u sklopu glavnog pregleda spremnika TK 6206 A/B, TK 6207 A/B, TK 6204 i TK 6208 na Terminalu Žitnjak

  POZIV ZA JN 2020-0623.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0622, objavljeno: 11.01.2021. 08:26

  Izvođenje građevinskih radova na verifikaciji rezultata inteligentnog PIG-a magistralnog cjevovoda JANAF-a, d.d. na trasi Sisak – Slavonski Brod

  POZIV ZA JN 2020-0622.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0640, objavljeno: 08.01.2021. 12:04

  Detaljni pregled aktuatora (Rotork i Limitorque) na ventilima terminala i trasi naftovoda JANAF-a, d.d. tijekom 2021. i 2022. godine

  POZIV ZA JN 2020-0640.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0590, objavljeno: 07.01.2021. 08:33

  Izvođenje radova zaštite od korozije u sklopu remonta spremnika sirove nafte A-1501 na Terminalu Omišalj

  POZIV ZA JN 2020-0590.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0643, objavljeno: 07.01.2021. 08:33

  Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF- a, d.d. od 01.03.2021. do 31.12.2021. godine

  POZIV ZA JN 2020-0643.pdf