Provođenje postupaka nabave

JANAF d.d. digitalizirao je proces nabave u cilju postizanja transparentnosti, između ostaloga, implementacijom specijaliziranog rješenja Ensolva, čime je osigurano jedinstveno, centralizirano i standardizirano upravljanje informacijama i podacima u procesima nabave koji se odnose na prihvat ponuda i komunikaciju s potencijalnim ponuditeljima.

Svi Natječaji objavljeni nakon 03.07.2023. godine biti će dostupni isključivo putem aplikacije Ensolva.

Kako biste bili u mogućnosti sudjelovati u budućim postupcima nabave, molimo Vas da se kreirate svoj profil gospodarskog subjekta na Internetskoj aplikaciji Ensolva.

  • Proces registracije je besplatan i jednostavan, a obavlja se na web adresi: janaf.ensolva.com/user/register
    Upute za registraciju, email adresa i broj telefona za podršku u korištenju aplikacije nalaze se u podnožju navedene web stranice.
  • Za već registrirane korisnike, prijava je na web adresi: janaf.ensolva.com/user/login

Svi objavljeni natječaji dostupni su putem: portal.ensolva.com/rfx/

Pozivi za otvorene postupke nabave objavljeni na Internet stranici društva JANAF, d.d., dostupni su svim potencijalnim ponuditeljima na isti način kao i do sada, odnosno u mapama „Javna nadmetanja“ i „Javna prikupljanja ponuda“, kao i svi provedeni javni postupci nabave koje je moguće vidjeti u Arhivi.
Uvid u sklopljene ugovore po objavljenim Pozivima za otvorene postupke nabave izvan aplikacije Ensolva i dalje su dostupni u mapi „Sklopljeni ugovori“.

Obavijest o sklopljenim ugovorima po Pozivima za otvorene postupke nabave koji će biti provedeni putem aplikacije Ensolva, bit će dostupni u okviru Poziva svakog pojedinog postupka nabave u navedenoj aplikaciji.