Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva

22.05.2012. 03:18

Neovisni revizor provodi reviziju godišnjih financijskih izvještaja i daje Izvještaj neovisnog revizora koji čini sastavni dio Godišnjih izvješća Društva.

Godišnja izvješća Društva možete pogledati ovdje.