Poziv na Redovnu Glavnu skupštinu

03.07.2013. 10:41

Zagreb - Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d. održat će se u petak, 30. kolovoza 2013. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, konferencijska dvorana, V. kat, s početkom u 13,00 sati.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije održavanja iste, ne računajući dan održavanja i dan prispjeća Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njenog održavanja.

Ovdje možete pogledati poziv za Skupštinu zajedno sa ostalim materijalima vezanim uz njezino održavanje.