Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine

26.10.2022. 11:33

Zagreb – JANAF d.d. objaviti će u četvrtak, 27. listopada 2022. godine u 13.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.