• Javno nadmetanje br. 2020-0419, objavljeno: 23.10.2020. 14:02

  Izvođenje strojarskih radova izrade nove instalacije i priključaka za prihvat autocisterni na Terminalu Žitnjak

  POZIV ZA JN 2020-0419.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0435, objavljeno: 23.10.2020. 09:02

  Isporuka kuglastih slavina Ø 16“ 150 Lbs sa reduktorom i električnim aktuatorom (2 komada), nadzor nad ugradnjom slavina i spajanjem aktuatora, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad

  POZIV ZA JN 2020-0435.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0424, objavljeno: 09.10.2020. 14:05

  Isporuka računalne opreme

  POZIV ZA JN 2020-0424.pdf
 • Javno nadmetanje br. 2020-0422, objavljeno: 05.10.2020. 13:33

  Ispitivanje stanja cjevovoda inteligentnim pigom na trasi naftovoda Omišalj - Urinj

  POZIV ZA JN 2020-0422.pdf IZMJENA POZIVA ZA JN 2020-0422 OD 28.10.2020..pdf