Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Dosadašnji rad naftovodnog sustava JANAF-a i provedena temeljna i ekološka revizija sustava potvrđuju ispravno planiranje realizacije zahvata naftovodnog sustava JANAF-a , kvalitetno provedenu izgradnju, ispravan rad, održavanje i kontrolu sustava.

S obzirom na nova saznanja, tehnološki razvoj i zakonske zahtjeve, kontinuirano se provode dodatne kontrole sustava (i potrebne aktivnosti s obzirom na nalaze) i modernizacija sustava u cilju povećanja sigurnosti rada, smanjenja rizika i zaštite okoliša.

Za lokacije Terminal Omišalj, Terminal Sisak, Terminal Virje i Terminal Žitnjak, uvažavajući specifičnosti i složenost svake lokacije, izrađena su Izvješća o sigurnosti (IOS) i Unutarnji planovi (UP) te niz internih dokumenata koji procjenjuju opasnost, mogućnost događaja, postupke u slučaju nesreće ili iznenadnog događaja i korektivne radnje sa ciljem stalnog poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću kao najboljim jamstvom za siguran sustav.

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari pred Stručnim vijećem za davanje mišljenja na Izvješće o sigurnosti ishođene su suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za svaki terminal.

Izvješća o sigurnosti i Unutarnji planovi dostavljeni su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, lokalnim upravama i županijama u svrhu izrade vanjski planova.

Terminal Omišalj

Terminal Sisak

Terminal Virje

Terminal Žitnjak