Uprava društva

Upravu Društva čine predsjednik Uprave, dr.sc. Dragan Kovačević te članovi Uprave, mr.sc. Stjepan Adanić i Vladislav Veselica.


Dragan Kovačević, predsjednik Uprave

dr.sc. Dragan Kovačević, predsjednik UpraveStjepan Adanić, član Uprave

mr.sc. Stjepan Adanić, član UpraveVladislav Veselica, član Uprave

Vladislav Veselica, član UpraveNadzorni odbor