Uprava društva

Upravu Društva čine predsjednik Uprave, dr.sc. Dragan Kovačević te članovi Uprave, Jakša Marasović i Bruno Šarić.

dr.sc. Dragan Kovačević, predsjednik UpraveJakša Marasović, član Uprave

Bruno Šarić, član UpraveNadzorni odbor