Upravljanje kvalitetom

Međunarodna organizacija za normizaciju (International Standardization Organization, ISO) predstavlja svjetsku federaciju nacionalnih tijela za normizaciju zaduženu za pripremu, prihvaćanje, objavljivanje i brigu o međunarodnim normama.

U JANAF-u je 2005. godine donesena strateška odluka kojom će Društvo svoje daljnje poslovanje voditi i organizirati sukladno zahtjevima ISO normi, a već 2006. godine uručeni su nam certifikati za ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Svake tri godine uspješno provodimo recertifikaciju i dokazujemo opredjeljenje za trajnim poboljšanjem kvalitete poslovanja, brigu o korisnicima naših usluga te brigu o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti. Također, poslovanje temeljimo i na društvenoj odgovornosti, uvažavajući smjernice i zahtjeve norme ISO 26000:2010.

Održavanjem sustava upravljanja zaštitom okoliša uz obvezne, zakonom utvrđene zahtjeve, samoinicijativno postavljamo više kriterije i sustavno nadziremo razinu stanja okoliša vezanu uz poslovne aktivnosti. Posljednje izdanje norme ISO 14001:2015 dodatno doprinosi ispunjenju očekivanja za održivim razvojem i odgovornosti prema užoj i široj zajednici.

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu omogućava nam nadzor nad vlastitim rizicima i povećanje učinkovitosti. Procjene rizika, preventivne radnje, stručne edukacije i kvalitetna zaštitna oprema značajno doprinose sigurnosti i proaktivnoj odgovornosti zaposlenika.

U ožujku 2017. godine uručen nam je i certifikat ISO 50001, Sustavi upravljanja energijom. Kroz zakonsku regulativu i ispunjavanje standarda koje propisuje ova norma dokazujemo opredijeljenost za poboljšanje energetske učinkovitosti. Osnovan je tim za energiju zadužen za osiguravanje primjene, održavanja i stalnog poboljšavanja procesa sustava upravljanja energijom te promicanje svijesti o energetskoj politici i ciljevima na svim organizacijskim razinama.

Nakon uspješne recertifikacije u listopadu 2020. godine JANAF je ušao u šesti certifikacijski ciklus integriranog sustava uvažavajući načela i zahtjeve najnovijih izdanja normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te ISO 45001:2018.

U svakodnevnom poslovanju oslanjamo se na načela norme ISO 9001, a to su usmjerenost na kupca, vođenje, uključenost ljudi, procesni pristup, odlučivanje na temelju činjenica te upravljanje odnosima. Nakon višegodišnjeg uspješnog poslovanja prema načelima norme ISO 9001, JANAF je u listopadu 2017. godine uspješno prošao certifikaciju prema zahtjevima norme ISO 29001:2010, Sustav upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina, koji smo 2020. godine i recertificirali.

JANAF d.d. svoje poslovanje danas temelji na certificiranim sustavima upravljanja:

  • ISO 9001:2015 – sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 14001:2015 – sustav upravljanja zaštitom okoliša
  • ISO 45001:2018 – sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • ISO 29001:2020 - sustav upravljanja kvalitetom u industriji nafte, petrokemije i prirodnog plina
  • ISO 50001:2018 – sustav upravljanja energijom
  • ISO 26000:2010 – smjernice za društveno odgovorno poslovanje.

Izvrsni poslovni rezultati, zadovoljni korisnici i angažirani zaposlenici te stalno podizanje ljestvice u poslovanju na europskom i svjetskom tržištu energenata potvrda su najviših standarda upravljanja kvalitetom.

Politika integriranog sustava

Politika društvene odgovornosti