Izvješća o sigurnosti i Unutarnji planovi

Jadranski naftovod, dioničko društvo (JANAF d.d.), odlučan je u provedbi mjera kojima se sprječava nastajanje velikih nesreća i smanjuju njihove posljedice. 

Za lokacije Terminal Omišalj, Terminal Sisak, Terminal Virje i Terminal Žitnjak, uvažavajući specifičnosti i složenost svake lokacije, izrađena su Izvješća o sigurnosti (IOS) i Unutarnji planovi (UP) te niz internih dokumenata koji procjenjuju opasnost, mogućnost događaja, postupke u slučaju nesreće ili iznenadnog događaja i korektivne radnje sa ciljem stalnog poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću kao najboljim jamstvom za siguran sustav.

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari pred Stručnim vijećem za davanje mišljenja na Izvješće o sigurnosti ishođene su suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za svaki terminal. 

Izvješća o sigurnosti i Unutarnji planovi dostavljeni su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, lokalnim upravama i županijama u svrhu izrade vanjski planova.