Terminal Žitnjak

Terminal Žitnjak smješten je u istočnom dijelu grada Zagreba. Jedan je od najsuvremenijih terminala za naftne derivate u ovom dijelu Europe. Spremnički prostor na Terminalu Žitnjak sastoji se od:

  • 35 spremnika za skladištenje derivata, kapaciteta 162 000 m3
  • 3 spremnika aditiva ukupnog kapaciteta  30 m3
  • 6 spremnika biogoriva kapaciteta 480 m3

Otprema i doprema naftnih derivata na terminal mogući su putem autocisterni i vagoncisterni. Ukrcaj  autocisterni odvija se na suvremenom autopunilištu (četiri ukrcajna otoka) gdje se gorivo otprema preko filterske stanice uz mogućnost in-line dodavanja aditiva i biogoriva.  Autopunilište je opremljeno uređajem za rekuperaciju para ugljikovodika.

Na vagonpretakalištu Terminala Žitnjak moguća je doprema i otprema derivata vagoncisternama te doprema derivata autocisternama.

Na Terminalu je instaliran sustav automatske vatrodojave i zaštite od požara integriran sa sustavom tehničkog video nadzora. 

Sukladno kategorizaciji na Terminalu je uspostavljena Vatrogasna postrojba Terminala Žitnjak.  

Na Terminalu Žitnjak zaposleno je ukupno 57 zaposlenika.