Terminal Slavonski Brod

Terminal Slavonski Brod smješten je devet kilometara istočno od Slavonskog Broda i privremeno ima isključivo funkciju čvorne odnosno prespojne i mjerne stanice naftovoda.

Od terminala, naftovod se grana u dva smjera:

  • istočni krak vodi do mjerne stanice Sotin (granice sa Srbijom), odnosno prema rafinerijama u Pančevu i Novom Sadu
  • južni krak vodi do granice s BiH, odnosno prema Rafineriji nafte Brod.