Terminal Sisak

Terminal Sisak je smješten u južnoj industrijskoj zoni grada Siska, uz naselje Crnac i na stoosamdesetom kilometru dužine cjevovodne trase Omišalj-Sisak. Terminal Sisak služi za prihvat sirove nafte iz pravca Terminala Omišalj i Terminala Virje, njeno skladištenje i daljnju otpremu prema:

  • INA Rafineriji nafte Sisak
  • Terminalu Virje i dalje prema Goli (granica s Mađarskom)
  • Terminalu Slavonski Brod i dalje prema Bosanskom Brodu (granica s BiH), odnosno Rafineriji nafte Brod te Mjernoj stanici Sotin (granica sa Srbijom) i dalje prema rafinerijama u Novom Sadu i Pančevu.

Spremnički prostor za sirovu naftu na Terminalu Sisak sastoji se od:

  • sedam spremnika kapaciteta 80 000 m3
  • četiri spremnika kapaciteta 20 000 m3
  • dva spremnika kapaciteta 10 000 m3

Ukupno: trinaest spremnika ukupnog kapaciteta 660 000 m3

Spremnici su spojeni manipulativnim cjevovodima s dopremnim naftovodima:

  • Omišalj - Sisak i 
  • Virje - Sisak.

Pumpanje sirove nafte prema Terminalima Virje i Slavonski Brod obavlja se preko pumpnih stanica, koje se sastoje od predpumpi i glavnih pumpi.

Na Terminalu Sisak nalazi se Glavni kontrolni centar za upravljanje transportom cijelog naftovodnog sustava.