Terminal Omišalj

Terminal Omišalj nalazi se na sjevernoj strani otoka Krka u blizini grada Omišlja i u funkciji je prihvata, skladištenja i otpreme sirove nafte i naftnih derivata korisnicima našeg transportnog sustava.

Područje Terminala Omišalj obuhvaća dva veza za prihvat i otpremu tankera sa sirovom naftom ili naftnim derivatima te pripadajućom opremom. Svaki je vez opremljen istakačkim rukama 4x16” za naftu i istakačkim rukama 2x12” za naftne derivate. 

Velika je prednost terminala njegova prirodna zaklonjenost od jakih udara bure te dubina mora u Omišaljskom zaljevu koja uz vezove iznosi otprilike 30 metara. Zbog toga je tankerska luka sigurna za prihvat tankera 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Luka ima potreban prostor za uplovljavanje, manevar, pristajanje i isplovljavanje čak i najvećih dosad izgrađenih tankera, nosivosti i do 500.000 tona.

Spremnički prostor za sirovu naftu na Terminalu Omišalj sastoji se od:

  • jedanaest spremnika kapaciteta 80 000 m3
  • pet spremnika kapaciteta 72 000 m3
  • četiri spremnika kapaciteta 40 000 m3

Ukupno: dvadeset spremnika ukupnog kapaciteta 1 400 000 m3

Spremnički prostor za naftne derivate sastoji se od:

  • jednog spremnika kapaciteta 20 000 m3
  • jednog spremnika kapaciteta 15 000 m3
  • četiri spremnika kapaciteta 10 000 m3
  • jednog spremnika kapaciteta 5 000 m3

Ukupno: sedam spremnika ukupnog kapaciteta 80 000 m3

Neposredno uz spremnike nalazi se autopunilište za naftne derivate na kojem je moguće istovremeno puniti četiri autocisterne, opremljeno uređajem za rekuperaciju para ugljikovodika i mogućnošću dodavanja aditiva i biogoriva.

U glavnoj zgradi terminala nalazi se Kontrolni centar za upravljanje naftovodno-skladišnim sustavom.