Sustav nadzora i upravljanja SCADA

Sustav nadzora i upravljanja omogućava praćenje stanja opreme u postrojenjima i upravljanje cijelim sustavom transporta i skladištenja sirove nafte iz Kontrolnih centara na Terminalu Sisak i Terminalu Omišalj.

SCADA sustav temelji se na najmodernijoj tehnologiji automatskog upravljanja, informatike i telekomunikacija. Sve lokacije naftovoda, terminali, pumpne stanice i blok stanice povezani su putem svjetlovodnog kabela koji je položen duž cijele trase naftovoda.

Osim što omogućuje automatski rad postrojenja i sigurnosne funkcije, a time i pouzdan i učinkovit rad postrojenja, SCADA ima i dodatne funkcije u svrhu povećavanja sigurnosti i učinkovitosti rada, kao što su visokosofisticirani dijelovi za detekciju curenja cjevovoda te praćenje i planiranje šarži i čistača, kao i on-line i off-line simulator rada naftovoda za planiranje transporta i edukaciju zaposlenika.