Uprava i Nadzorni odbor

Uprava društva

Upravu Društva čine predsjednik Uprave, dr.sc. Dragan Kovačević te članovi Uprave, Jakša Marasović i Bruno Šarić.

dr.sc. Dragan Kovačević, predsjednik Uprave


Jakša Marasović, član Uprave
Bruno Šarić, član Uprave


Nadzorni odbor