Osnovni podaci

Puna tvrtka: Jadranski naftovod, dioničko društvo
Skraćena tvrtka: JANAF, d.d.
Sjedište: Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080118427
MB: 3334171
OIB: 89018712265
Temeljni kapital: 2.952.437.940,00 kn podijeljen u 1.007.658 redovnih dionica vrijednosti 2.930,00 kn.


Transakcijski računi:
ZAGREBAČKA BANKA d.d:  HR9723600001101377267
PRIVREDNA BANKA d.d.:  HR4523400091100125889
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.:  HR0324840081100533583
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.:  HR9324020061100258296
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA:  HR2023900011100017632
ŠTED BANKA d.d.:  HR7724830051100016179
KREDITNA BANKA:  HR3724810001100103989
HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.:  HR8125000091101301585
CROATIA BANKA d.d.:  HR5124850031100270952
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA:  HR8123300031152152120Vlasnička struktura

Oblik vlasništva: Dioničko društvo u mješovitom vlasništvu s većinskim državnim kapitalom.Dioničari (24.10.2018.):

 • Ministarstvo državne imovine (HZMO) - 37,26%
 • CERP - 26,28%
 • Ministarstvo državne imovine (RH) - 14,97%
 • INA - Industrija nafte d.d. Zagreb - 11,80%
 • HEP - 5,36%
 • Societe Gen.-Splitska b./ za obvezni mir.fond - 2,14%
 • Addiko Bank d.d. - 0,42%
 • Union d.d. - 0,13%
 • Zagrebačka Banka d.d. / AZ Profit dobrovoljni MF - 0,10%
 • Privredna Banka d.d. / State street client account - 0.09%
 • Mali dioničari - 1,45%