Izjava o integritetu

21.05.2012. 03:32

“Ovime kao Ponuditelj izjavljujemo i obvezujemo se da ni mi ni itko drugi, uključujući naše direktore, uposlenike ili osobe koje nas zastupaju, a koji djeluju u naše ime s odgovarajućim ovlastima ili s našim znanjem ili dopuštenjem, se nije upuštao, niti će se upuštati u bilo koje zabranjeno djelovanje (kako je definirano u daljnjem tekstu) u vezi s postupkom nabave ili izvršenjem ugovora o izvođenju radova ili isporuci robe i usluga (u daljnjem tekstu “Ugovor”), te se obvezujemo da ćemo vas obavijestiti o svakom slučaju kad o zabranjenom djelovanju dozna bilo koja osoba u sklopu naše organizacije koja je odgovorna za poštivanje ove Izjave.

Bude li naša ponuda prihvaćena, mi ćemo za trajanja postupka nabave i za trajanja Ugovora imenovati i zadržati u službi osobu koja će vama biti u razumnoj mjeri prihvatljiva i kojoj ćete imati potpun i neposredan pristup, osobu kojoj je dužnost i koja raspolaže potrebnim ovlastima da osigura poštivanje ove Izjave.

U slučaju (i) da smo mi ili bilo koji direktor, uposlenik ili osoba koja nas zastupa, u smislu kako je navedeno, bili osuđeni na bilo kojem sudu zbog bilo kojeg kaznenog djela koje uključuje zabranjeno djelovanje u vezi s bilo kojim postupkom nabave  ili izvođenjem radova odnosno isporukom robe ili usluga u razdoblju od pet godina do potpisivanja ove Izjave, ili (ii) da je bilo koji direktor, uposlenik ili osoba koja nas zastupa dobio otkaz ili dao ostavku na bilo koje mjesto zbog umiješanosti u bilo koje zabranjeno djelovanje, navodimo podatke o presudi, otkazu ili ostavci, zajedno s pojedinostima o mjerama koje smo poduzeli ili kanimo poduzeti kako bismo osigurali da se ni ova tvrtka ni bilo koji od naših direktora, uposlenika ili osoba koji nas zastupa ne upusti u bilo koje zabranjeno djelovanje u vezi s Ugovorom.

Također izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćamo odgovornost i sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni raskid ugovora) ukoliko se krše propisi, odredbe ove izjave, ugovora i načela tržišnog poslovanja.

U smislu ove izjave:

Korupcija“ znači nuđenje, davanje ili obećavanje nekog dara ili druge koristi koja može utjecati na djelovanje neke službene ili odgovorne osobe, da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju ne bi smio obaviti ili ne obavi radnju koju bi morao obaviti ili da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju bi morao obaviti ili ne obavi radnju koju ne bi smio obaviti, vezano uz postupak nabave ili izvršenje nekog ugovora, korupcija znači i posredovanje pri nuđenju, davanju ili obećavanju dara ili druge koristi službenoj ili odgovornoj osobi pod gore navedenim uvjetima.

Prijetnja“ znači prijetnju nekoj službenoj ili odgovornoj osobi kakvim zlom da bi je se ustrašilo ili uznemirilo u vezi s njezinim radom ili položajem, vezano uz postupak nabave ili izvršenje nekog ugovora.

Prijevara“ znači dovođenje bilo koga u vezi s postupkom nabave ili izvršenja ugovora u zabladu lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Ta praksa uključuje i sporazume između ponuditelja protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Zabranjena praksa“ označava radnju koja je korupcija, prijetnja ili prijevara odnosno svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Službena osoba“ označava službenu osobu sukladno članku 89. stavak 3. Kaznenog zakona RH.

Odgovorna osoba“ označava službenu osobu sukladno članku 89. stavak 7. Kaznenog zakona RH.