Antikorupcijski program

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela Zaključak kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012.

Sukladno mjerama iz točke II. Antikorupcijskog programa, Uprava JANAF d.d. je 9. prosinca 2009. godine usvojila Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u JANAF-u d.d. za razdoblje 2010.-2012., koji je potvrdio i Nadzorni odbor, te ga je dostavila Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Također, utemeljena je Radna skupina koja će pratiti poduzimanje i provedbu aktivnosti u sklopu Antikorupcijskog programa u JANAF-u d.d.

Antikorupcijski akcijski plan JANAF-a d.d. za 2015./2016. godinu možete pogledati ovdje.