Uprava i rukovodeći kadar JANAF-a d.d. doniraju svoje plaće

24.03.2020. 14:35

Uprava JANAF-a d.d. na čelu s predsjednikom Uprave dr.sc. Draganom Kovačevićem donira svoje plaće u korist akcija "Zajedno za Zagreb" i "Hrvatska protiv koronavirusa".

Akciji se pridružio i ostatak rukovodećeg kadra Društva.