Sjednica NO-a JANAF-a d.d.

29.04.2014. 15:33

Zagreb – Nadzorni odbor i Uprava JANAF-a d.d. utvrdili su konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2013. godinu te su donijeli odluku kojom predlažu Glavnoj skupštini da se 70,5 milijuna kuna dobiti 2013. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2013. godinu, te da se iznos od  28,7 milijuna kuna rasporedi za isplatu dividende koja će tako iznositi 28,50 kuna po dionici.