Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d.

05.07.2011. 12:50

Zagreb – Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je danas, 05. srpnja 2011. godine, a nazočili su joj dioničari koji zajednički raspolažu s 849 793 dionice temeljem kojih ostvaruju pravo na ukupno 849 793 glasa.

Dioničari su na Skupštini odlučili o svim točkama objavljenog Dnevnog reda te su, izuzev pod točkom 4., usvojili prijedloge Odluka navedene u Pozivu. Pod točkom 4. je sukladno čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Društva, Agencija za upravljanje državnom imovinom, istakno protuprijedlog, koji su dioničari usvojili. Na taj su način odlučili da pravo na dividendu ostvaruju dioničari koji će na dan 20. 07. 2011. godine biti upisani u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te da će se ista isplatiti 22. 07. 2011. godine. Protuprijedlog je, zajedno s obrazloženjem, objavljen 04. srpnja 2011. godine na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze te dostavljen HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija.

Sve Odluke na Skupštini donesene su sa 100% valjano danih glasova.