Promjena u NO-u JANAF-a

03.07.2013. 16:25

Zagreb - Društvo JANAF d.d. zaprimilo je odluku člana Nadzornog odbora Društva, Vlade Andučića, kojom isti temeljem članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi s člankom 3. stavkom 1. točkom 43. i člankom 14. Zakona o sukobu interesa daje ostavku na članstvo u Nadzornom odboru JANAF-a d.d.