Pripadnici Vatrogasne postrojbe JANAF-a sudjelovali u vježbi ''EKO-MORE 2023''

13.11.2023. 09:12

Omišalj – Pripadnici Vatrogasne postrojbe JANAF-a sudjelovali su u vježbi ''EKO-MORE 2023'' održanoj 8. studenog 2023. godine na području Omišaljskog zaljeva. Vježbu je organizirao Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja, a uz pripadnike Vatrogasne postrojbe JANAF-a, u vježbi su sudjelovali i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Lučka kapetanija Rijeka, PU Primorsko-goranska, Područni ured civilne zaštite Rijeka/Županijski centar 112, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC), Dezinsekcija d.o.o.  i drugi.

Simulirana je nesreća uslijed udara tankera u utvrdicu veza naftnog terminala i probijanja teretnog tanka, pri čemu je u more iscurila sirova nafta. Na sanaciji onečišćenja prvenstveno su se koristila plovila čistači Eco 2000. Riječ je o redovnoj vježbi kojoj je cilj provjera i  ŽOC-a u planiranju i izvođenju aktivnosti na sanaciji onečišćenja, provjera spremnosti i uporabe opreme za čišćenje specijaliziranim plovilima, spremnosti uspostavljanja veza i obavješćivanja te provjera provedbe akcije radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora.