Potpisan Ugovor o transportu sirove nafte sa MOL-om

17.07.2013. 09:19

Zagreb – JANAF d.d. sklopio je Ugovor o transportu sirove nafte s tvrtkom MOL Hungarian Oil and Gas Plc.,  za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine, na dionici Omišalj – Gola za minimalnu količinu od 240 000 tona sirove nafte.