Opoziv i novi poziv za Redovnu Glavnu skupštinu

16.07.2015. 16:13

Zagreb -Temeljem Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 02.12.2014. godine (NN 142/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je 08.07.2015. Odluku o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. Godinu. S obzirom da je spomenuta Odluka donesena 08.07.2015. kada je Redovna Glavna skupština Društva već bila sazvana, a prijedlozi odluka već objavljeni, isti nisu bili u skladu sa spomenutom Odlukom.

Uvažavajući navedeno, Uprava Društva je odlučila poduzeti mjere i radnje kojima bi se godišnja financijska izvješća Društva i prijedlozi odluka koje je potrebno donijeti uskladili s novonastalim stanjem te je odlučila opozvati Glavnu skupštinu za koju je poziv objavljen 24.06.2015. i sazvati novu koja će se održati na istom mjestu u isto vrijeme sa izmijenjenim prijedlogom odluka.

Materijale vezane uz opoziv i novi poziv za Redovnu Glavnu skupštinu možete pogledati ovdje.