Održana Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d.

29.08.2019. 14:32

Zagreb - Sukladno članku 114. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je u cetvrtak, 29. kolovoza 2019. godine, održana Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 914.305 dionica na koje otpada 90,74 % temeljnog kapitala Društva.

O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% nazočnih dioničara te su usvojili sve prijedloge odluka koji su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu.

Pod točkom 4. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je odluku da se dio dobiti Društva za 2018. u ukupnom iznosu 86.567.898,78 kuna isplati dioničarima. Dividenda iznosi 85,91 kn po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 05. rujna 2019. upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 12. rujna 2019.

Dioničari su sa 100% valjano danih glasova usvojili objavljene prijedloge odluka pod točkama 3 - 6. Dioničar INA Industrija nafte d.d., koji raspolaže s 118.855 glasova, glasao je protiv objavljenih prijedloga odluka pod točkama 7. i 8. te su isti usvojeni s 87% valjano danih glasova. Prijedlog odluke pod točkom 9. objavljenog Dnevnog reda usvojen je s 99,52% glasova. Protiv objavljenog prijedloga pod točkom 9. glasali su dioničari OTP BANKA d.d./OTP Meridien 20 – OIF s javnom ponudom s 26 glasova, OTP BANKA d.d./ OTP uravnoteženi – OIF s javnom ponudom s 50 glasova i ADDIKO BANK d.d. s 4.274 glasa.