Održana Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d.

24.07.2023. 15:42

Zagreb – Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je danas, 24. srpnja 2023. godine, s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, a kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 941.908 dionica na koje otpada 93,48% temeljnog kapitala Društva.

O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% nazočnih dioničara, izuzev prijedloga Odluke pod točkom 12. Dnevnog reda iz Poziva za Skupštinu. O prijedlogu Odluke pod točkom 12. Dnevnog reda, o imenovanju revizora za 2023. godinu, odlučivali su dioničari koji raspolažu s 937.634 glasa na koje otpada  93,05% temeljnog kapitala Društva te je isti jednoglasno usvojen. Dioničar ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B  (banka skrbnik) suzdržao se od glasovanja.

Usvojeni  su svi prijedlozi odluka kako su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu izuzev prijedloga Odluke pod točkom 8. Dnevnog reda. Na prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora, objavljenom u Pozivu za Skupštinu pod točkom 8. Dnevnog reda, zaprimljen je na Skupštini protuprijedlog dioničara Republike Hrvatske da se za članove Nadzornog odbora izaberu Ivica Nuić, Marijo Rođak i Božica Makar na mandat do provedbe postupka izbora članova Nadzornog propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže šest mjeseci, s početkom mandata od 24. srpnja 2023. godine. O protuprijedlogu su odlučivali dioničari koji raspolažu s 941.908 glasova na koje otpada 93,48% temeljnog kapitala Društva te je isti jednoglasno usvojen. S obzirom da je protuprijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora pod točkom 8. Dnevnog reda usvojen, o prijedlogu Odluke o izboru članova Nadzornog odbora objavljenom u Pozivu za Skupštinu nije se glasovalo. Nadzorni odbor Društva sada ima šest članova, a predsjednik Nadzornog odbora je Nina Ban Glasnović.

Pod točkom 4. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je Odluku da se dio dobiti Društva za 2022. godinu u ukupnom iznosu 11.608.220,16 eura isplati dioničarima. Dividenda iznosi 11,52 eura po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 31. srpnja 2023. godine upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 4. kolovoza 2023. godine.

Pod točkom 9. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je Odluku o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećan je temeljni kapital Društva na teret zadržane dobiti s iznosa 391.855.855,07 eura za iznos 123.106,93 eura na iznos od 391.978.962,00 eura. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 391.978.962,00 eura te je podijeljen na 1.007.658 redovnih dionica koje glase na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa 389,00 eura. Usklađenje iznosa temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala biti će provedeno po upisu istoga u Sudskom registru Trgovačkog suda.