Objavljena revidirana Godišnja izvješća JANAF-a d.d. za 2012. godinu

26.04.2013. 00:00

Zagreb – JANAF d.d. objavio je danas, 26. travnja 2013. godine Godišnja izvješća za 2012. godinu, koja uključuju Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje i bilješke s izvještajem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje godišnjih izvještaja.

Godišnja izvješća objavljena su i dostupna na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te su dostavljena HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.

Izvještaje u cijelosti možete pogledati ovdje.