Objava za medije

04.07.2023. 16:36

Zagreb – Jadranski naftovod d.d. ima za 2023. godinu s MOL Grupom sklopljen Ugovor o transportu 2.900.000 tona nafte sustavom JANAF-a po načelu „puno za prazno“ i Ugovor o skladištenju 79.385 m³ nafte na Terminal Omišalj i 70.000 m³ nafte na Terminalu Sisak po načelu „puno za prazno“.

Potpisivanjem ovih ugovora, o čemu je javnost obaviještena u svibnju 2023. godine, JANAF d.d. jamči neometanu opskrbu rafinerija i tržišta u Mađarskoj i Slovačkoj. Također, kontinuirano ulažući u naftovodno-skladišni sustav i kapacitete, JANAF d.d. garantira transport u iznosu 14,3 milijuna tona na dionici Omišalj–Gola, do mađarske granice, čime može u potpunosti osigurati potrebe za naftom Mađarske i Slovačke.

JANAF d.d. sve partnere tretira jednako te se cijena transporta definira u pregovaračkom postupku prema utvrđenoj metodologiji koja nije vezana za pravne osobe, nego za duljine i iskorištenost kapaciteta dionica naftovoda. Metodologija za utvrđivanje cijena transporta dio je Pravilnika o utvrđivanju cijena transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a.

Stoga su netočne jučerašnje tvrdnje mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta, nakon sastanka sa slovačkim kolegom Miroslavom Wlachovskym, koje upućuju na neravnopravan položaj MOL-a kao dugogodišnjeg korisnika JANAF-ovih usluga i partnera. Naime, cijena transporta za MOL Grupu utvrđena je prema duljini i iskoristivosti kapaciteta dionice Omišalj-Gola sukladno predmetnoj metodologiji jer prema preuzetim ugovornim obvezama MOL Grupa transportira puno manje od kapaciteta navedene dionice.

JANAF d.d. odlučno se suprotstavlja svim tvrdnjama koje upućuju na možebitni neravnopravan položaj bilo kojeg korisnika usluga te nastavlja održavati i razvijati partnerske odnose s poslovnim partnerima uvažavajući interese svih uključenih strana.