Objava za medije

18.01.2021. 16:15

Zagreb - JANAF d.d. donio je Odluku o poništavanju javnog nadmetanja Proširenje postojećeg sustava mjernih stanica JANAF-a d.d. na terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Mjernoj stanici Sotin i stavljanju izvan snage Odluke o odabiru ponude u postupku javnog nadmetanja broj 2020-0283 od 21. 8. 2020. U predmetnom postupku javnog nadmetanja broj 2020-0283, zaprimljena je ponuda jednog ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o. u iznosu od 19.998.400,00 kn.

Uzimajući u obzir gospodarsku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 virusom i naknadno promijenjene okolnosti, JANAF je izvršio dodatnu dubinsku analizu predmeta navedene nabave i stvarnih potreba Društva te je utvrđeno kako predmet nabave nije nužan za sigurnosno funkcioniranje sustava i održavanja redovitih poslovnih aktivnosti i djelatnosti Društva.