Objava rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine

30.10.2020. 13:59

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavilo je danas, 30. listopada 2020. godine u 14.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine. Navedeni Izvještaji objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) i Zagrebačke burze te dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija.