Objava revidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

24.04.2024. 15:30

Zagreb – Jadranski naftovod dioničko društvo objavio je danas, 24. travnja 2024. godine Revidirane konsolidirane i odvojene financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Navedeni Izvještaji objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te su dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.