Objava revidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

15.03.2021. 15:08

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavio je danas, 15. ožujka 2021. godine u 15.00 sati, Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Navedeni Izvještaji objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.