Obavijest o utjecaju rusko-ukrajinske krize

29.03.2022. 13:36

Zagreb - Jadranski naftovod, dioničko društvo ne posluje direktno na ruskom tržištu, ali je Uredbom Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini obuhvaćen Ugovor o transportu sirove nafte koji je JANAF d.d. sklopio s kompanijom NIS a.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Navedenim ugovorom su rezervirani transportni kapaciteti JANAF-a d.d. po načelu „puno za prazno“ u ukupnoj količini od 3.200.000 +- 10% tona nafte te se isti, ukoliko ne dođe do promjena, neće moći dalje realizirati od dana 15. svibnja 2022. godine, sve dok ranije navedene mjere ograničavanja, kako su propisane Uredbom Vijeća (EU) 2022/428, budu na snazi.

Obzirom da trenutno nije moguće predvidjeti potencijalno trajanje i budući intenzitet mjera ograničavanja, nije moguće procijeniti sve učinke predmetne mjere ograničavanja te iste ne bi ugrozile financijski položaj i poslovanje JANAF-a d.d. u 2022. godini.

Društvo svakodnevno prati razvoj događaja i u stalnom je kontaktu s korisnicima sustava. Također, prate se mjere Vlade RH, EU i nadležnih institucija, procjenjuju se rizici i mogućnosti njihova ublažavanja. JANAF d.d. može prilagoditi svoje poslovanje zahtjevima korisnika i alternativnim scenarijima poslovanja na tržištu transporta nafte te skladištenja nafte i naftnih derivata. Temeljem trenutno dostupnih informacija ne očekuju se značajna negativna odstupanja u poslovanju Društva.