Obavijest o načinu objave Prospekta uvrštenja 264.812 redovnih dionica dioničkog društva Jadranski naftovod u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

31.05.2013. 14:22

Zagreb –  Glavna skupština Jadranskog naftovoda, dioničkog društva je 31. kolovoza 2012. donijela odluku o konverziji 264.812 redovnih dionica Izdavatelja oznake: JNAF-R-B, pojedinačnog nominalnog iznosa od 2.700,00 HRK, izdanih u postupku povećanja temeljnog kapitala provedenog 2009. godine, u 264.812 redovnih dionica oznake: JNAF-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 2.700,00 HRK te o uvrštenju istih dionica na uređeno tržište.

Sukladno članku 373. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj ovim putem obavještava javnost:

  • da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 10. svibnja 2013. rješenjem klase: UP/I-451-04/13-12/2 URBROJ: 326-722-13-10 odobrilo prospekt uvrštenja 264.812 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne nominalne vrijednosti 714.922.400,00HRK, na uređeno tržište (dalje: Dionice).
  • da je Prospekt objavljen dana 29. svibnja 2013. na internetskim stranicama Izdavatelja https://arhiva-1.janaf.hr/investitori-i-financijska-izvjesca/ i da je dostupan na uvid ulagateljima u poslovnim prostorijama Izdavatelja u Zagrebu, Miramarska cesta 24, te da će Izdavatelj na zahtjev ulagatelja besplatno dostaviti tiskani Prospekt ulagatelju u primjerenom roku potrebnom za ispis ili umnožavanje te dostavu poštom.
  • da je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD) dana 28. svibnja 2013. obavijestilo javnost da će na temelju rješenja br. Tt-12/16345-2 koje je Trgovački sud u Zagrebu donio 26. listopada 2012.g., a na temelju kojeg su u sudski registar upisane promjene odredbi Statuta društva JANAF d.d., na temelju čl. 691. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Potvrde o zadovoljavanju uvjeta za uvrštenje koju je Zagrebačka burza d.d. izdala 23. svibnja 2013.g., u informacijskom sustavu SKDD-a provesti korporativnu akciju konverzija dionica Izdavatelja oznake JNAF-R-B, ISIN: HRJNAFRB0009.
  • da će konverzija Dionica biti provedena 4. lipnja 2013. godine te da će nakon provedbe konverzije Dionica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a biti uključeno 1.007.658 redovnih dionica oznake: JNAF-R-A, ISIN: HRJNAFRA0000, pojedinačnog nominalnog iznosa od 2.700,00 HRK.
  • da će trgovanje predmetnim Dionicama započeti po provedbi konverzije, a temeljem posebne odluke Zagrebačke burze d.d.

Ova obavijest će biti dostavljena HINA-i, HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.

Prospekt možete vidjeti ovdje.