Obavijest o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu Solar Energy Vođinci d.o.o. i ulaganju u izgradnju solarne elektrane

22.05.2024. 13:18

Zagreb - JANAF d.d. je putem povezanog društva JANAF OIE d.o.o. sklopio Ugovor o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu Solar Energy Vođinci d.o.o. i ulaganju u izgradnju solarne elektrane Vođinci.