Obavijest o imenovanju predsjednika Uprave

26.03.2021. 14:56

Zagreb - Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, JANAF d.d. upućuje obavijest o imenovanju predsjednika Uprave Društva.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj danas, 26. ožujka 2021. godine, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/21-01/39, urbroj: 50301-15/28-21-02 od 25. ožujka 2021. donesena je Odluka o promjeni funkcije člana Uprave i ovlaštenja u zastupanju za mr.sc. Stjepana Adanića, koji će obavljati funkciju predsjednika Uprave dioničkog društva Jadranski naftovod do stupanja na snagu odluke Nadzornog odbora o imenovanju predsjednika Uprave, koja će se donijeti na temelju rezultata javnog natječaja, a najkasnije do 26. rujna 2021.