Obavijest o imenovanju članova Nadzornog odbora

14.07.2021. 21:22

Zagreb – Dioničar JANAF-a d.d. CERP, koristeći se svojim pravom iz članka 28. Statuta Društva, imenovao je dva člana Nadzornog odbora. 

Umjesto gđe. Biljane Bukić, kojoj mandat ističe 25. srpnja 2021., dioničar je imenovao gđu. Jadranku Čengiju Šarić, dipl. iur. iz Zagreba, s početkom mandata 26. srpnja 2021. na razdoblje od četiri godine, a dosadašnjoj članici Nadzornog odbora, gđi. Nini Ban Glasnović, dipl. iur. iz Zagreba, produžio je mandat na nove četiri godine s početkom od 4. kolovoza 2021. godine.