Novi članovi Nadzornog odbora

01.02.2012. 16:05

Zagreb - JANAF d.d. zaprimio je 31. siječnja 2012. godine odluke dioničara HANDA-e, kojima je HANDA, koristeći se pravom iz članka 28. Statuta Društva, dana 30. 01. 2012. opozvala Barbaru Šimić i Krešimira Baranovića s mjesta članova Nadzornog odbora Društva te je umjesto njih imenovala Srećka Ferenčaka i Gorana Kovačevića. Novoimenovani članovi stupaju u mandate svojih prethodnika.

Sukladno Statutu Društva, dioničar HANDA ima pravo izravnog imenovanja dva člana Nadzornog odbora.