Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

27.02.2020. 11:23

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavit će u petak, 28. veljače 2020. godine u 15:00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.