Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine

27.04.2023. 14:40

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u petak, 28. travnja 2023. godine u 11.00 sati, Nerevidirane nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.