Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine

27.04.2022. 12:00

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u četvrtak, 28. travnja 2022. godine u 11.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.