Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

29.04.2020. 12:09

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u četvrtak, 30. travnja 2020. godine u 14.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) i Zagrebačke burze d.d te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija.