Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine

25.10.2023. 11:40

Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavit će u četvrtak, 26. listopada 2023. godine u 11.00 sati, Nerevidirane nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.