Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine

29.10.2020. 12:00

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u petak, 30. listopada 2020. godine u 14.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) i Zagrebačke burze te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija.