Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

28.07.2020. 13:08

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u srijedu, 29. srpnja 2020. godine u 14.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) i Zagrebačke burze d.d. te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija.